SILÁŽNÍ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVKY
 
Dvousložkový silážní přípravek pro konzervaci obtížně silážovatelných pícnin
(jetel, travní porosty, vojtěška).
Složení: 1 g bakteriální složky Bactozymu obsahuje 15 miliard zárodků Enterococcus faecium M - 74, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei a Pediococcus spp.
(CFU: 15 x 10 9 /g).
1 ml enzymatické složky obsahuje 36 000 nkat komplexu celuláz a hemiceluláz
a 4 800 nkat glukózo-oxidáz.
Dávkování:     1 kg bakteriální složky rozpuštěný v 10 l vody smíchaný s 10 l enzymatické složky
je určen k ošetření 100 tun silážované hmoty.
Balení: Bactozym je dvousložkový preparát. 1 balení obsahuje:
  A) Enzymatickou složku plastový kontejner ( 5 l nebo 10 l )
  B) Bakteriální složku alufoliový sáček po 500 g ( 1 ks nebo 2 ks).
 
Silážní konzervační přípravek pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin.
Složení:
nutresinherbapureear.com
Click!https://nutresinherbapureear.com/cz/
1 g bakteriální složky Goldzymu obsahuje 15 miliard zárodků Enterococcus faecium
M - 74, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus case a Pediococcus spp.
(CFU: 15 x 10 9 /g).
1 ml enzymatické složky obsahuje 28 000 nkat komplexu celuláz a hemiceluláz.
Dávkování: 1 kg bakteriální složky rozpuštěný v 10 l vody smíchaný s 10 l enzymatické složky
je určen k ošetření 100 tun silážované hmoty.
Balení: Goldzym je dvousložkový preparát. 1 balení obsahuje:
  A) Enzymatickou složku plastový kontejner ( 5 l nebo 10 l )
  B) Bakteriální složku alufoliový sáček po 500 g ( 1 ks nebo 2 ks).
 
 
Silážní konzervační přípravek pro konzervaci dělené sklizně kukuřice a obilovin.
Složení: 1 g bakteriální složky Cornsilu obsahuje 15 miliard zárodků Enterococcus faecium
M - 74, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei a Pediococcus spp.
(CFU: 15 x 10 9 /g).
1 ml enzymatické složky obsahuje 32 000 nkat komplexu celuláz a hemiceluláz
a 18 000 nkat xylanáz.
Dávkování: 1 kg bakteriální složky rozpuštěný v 10 l vody smíchaný s 10 l enzymatické složky
je určen k ošetření 100 tun silážované hmoty.
Balení:

Cornsil je dvousložkový preparát. 1 balení obsahuje:
  A) Enzymatickou složku plastový kontejner ( 5 l nebo 10 l )
  B) Bakteriální složku alufoliový sáček po 500 g ( 1 ks nebo 2 ks).

http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/
Check!http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/
zdraveji.eu
Zkontrolujte webové stránkyhttp://www.zdraveji.eu/


 

Polyvalentní probiotický silážní konzervační přípravek pro objemová krmiva,
CCM a GPS systémy konzervace a fermentační úpravy méně hodnotných surovin
ke krmným účelům.
Složení: 1 g Microsilu obsahuje 10 miliard zárodků Enterococcus faecium M - 74, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei a Pediococcus spp. (CFU: 10 x 10 9 /g),
sušené instantní mléko, sacharózu.
Dávkování: 800 - 1.500 g Microsilu rozpustit ve vodě a sprejově aplikovat na 100 tun
silážované hmoty.
Balení: Alufoliové sáčky s obsahem 100 g nebo 500 g.
 
Vícesložkový probiotický silážní konzervant určený k silážování pícnin s vyšším rizikem sekundárních fermentací.
Složení: 1 g Microsilu Extra Plus obsahuje 15 miliard zárodků Lactobacillus buchneri, Enterococcus faecium M - 74, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei
a Pediococcus spp. (CFU: 15 x 10 9 /g), sušené instantní mléko, sacharózu.
Dávkování: 800 - 1 500 g Microsilu rozpustit ve vodě a sprejově aplikovat na 100 tun
silážované hmoty.
Balení: Alufoliové sáčky s obsahem 100 g nebo 500 g.
 
Microsil granulát je polyvalentní probiotický přípravek určený pro výrobu a konzervaci siláží ze všech typů glycidových (kukuřice, LKS, kukuřičné zrno, obiloviny) a polobílko-vinných plodin (bob, trávy, jetelotrávy). Je vhodný především pro technologie založené na využití silážních vaků. Používá se v suchém stavu, není rozpustný ve vodě.
Složení: 1 g přípravku obsahuje bakteriální složku (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium a Pediococcus spp.), v koncentraci 600 milionů zárodků (CFU: 600 x 10 6 /g).
Dávkování: 250 - 350 g na tunu silážované hmoty.
Balení: Plastové nádoby s obsahem 10 kg.
 
 
Silážní konzervační přípravek Profisil, určený především ke konzervaci glycidových
a pologlycidových plodin, ohrožených nežádoucími typy fermentačních procesů způsobených sklizní při vyšším obsahu sušiny, kontaminací rostlin zeminou, vyšším zastoupením plevelů či narušením původní mikroflory zbytky chemických látek
z použitých pesticidů nebo desikantů.
Složení: 1 g přípravku obsahuje minimálně 100 miliard živých bakterií mléčného kvašení
(CFU 100 x 10 9 /g) zastoupené kmeny Enterococcus faecium, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus buchneri a Pediococcus spp.
Dávkování: Profisil je na rostlinnou hmotu aplikován teprve po dokonalém rozpuštění v pitné vodě. 500 - 1000 g přípravku na 100 tun silážované hmoty.
Balení: alufoliové sáčky s obsahem 500 g přípravku nebo kartonové krabice s obsahem 10 kg preparátu (tj. 20 sáčků po 500 g).