PŘÍPRAVKY URČENÉ PRO POUŽITÍ
VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT A VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ
 
Premix Lactifermu pro použití k zvýšení produkční účinnosti sypkých (negranulovaných) kompletních krmných směsí.
Složení: 1 g Lactiferm premixu L-5 obsahuje 5 miliard zárodků Enterococcus faecium M - 74
(CFU: 5 x 10 9 /g).
Nosné složky jsou sacharóza a instantní sušené mléko.
Dávkování:   Lactiferm premix L-5 je přidáván do sypkých (negranulovaných) krmných směsí
a mléčných náhražek v dávce 100 - 2 000 g na tunu, v závislosti na druhu, kategorii
a infekční zátěži zvířat. Podrobnosti dávkování jsou uvedeny na návodu k použití.
Balení: Alufoliové sáčky 100 g nebo 500 g, kartony 10 kg (20 sáčků po 500 g),
polyetylénové pytle (5 kg nebo 10 kg).
Poznámka:

Lactiferm premix L-5 je během granulačního procesu z části inaktivován, proto není vhodný pro použití v granulovaných (peletovaných) krmivech.U granulovaných krmiv doporučujeme využít Lactiferm ve formě nástřiku granulí superkoncentrátem L-400 nebo je možné použít Lactiferm koncentrát L-50 nebo L-200 v pitné vodě.
 

http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/
Check!http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/
zdraveji.eu
Zkontrolujte webové stránkyhttp://www.zdraveji.eu/

 

Vodorozpustný koncentrát Lactifermu pro aplikaci zvířatům v pitné vodě.
Složení: 1 g Lactifermu solubile L-50 obsahuje 50 miliard zárodků Enterococcus faecium M -74
(CFU: 50 x 10 9 /g).
Dávkování: Lactiferm solubile L-50 je přidáván do pitné vody drůbeži v dávkách 2,0 - 6,0 g/den na 1 000 kusů, u prasat 2,0 - 8,0 g/den na 100 kusů a u telat 2,0 - 6,0 g/den
na 10 jedinců, opět v závislosti na věku zvířat a stupni infekční zátěže.
Podrobné údaje uvádí návod k použití.
Balení: Plastové kontejnerky po 100 g nebo 500 g.
 
Vodorozpustná forma Lactifermu pro použití v napájecích systémech.
Složení: 1 g přípravku obsahuje 200 miliard zárodků kmene Enterococcus faecium M - 74
(CFU: 200 x 10 9 /g).
Dávkování: Výkrm kuřat, nosnice, kachny, krůty, bažanti 0,5 - 1,5 g/den/1.000 ks;
prasata 0,5 - 2,0 g/den/100 ks; telata 0,5 - 1,5 g/den/10 ks.
Balení: Plastové kontejnerky po 100 g nebo 200 g.
 
Probiotický superkoncentrát pro sprejovou aplikaci na granulovaná krmiva.
Složení: 1 g Lactiferm superkoncentrátu L-400 obsahuje 400 miliard zárodků Enterococcus faecium M - 74 (CFU: 400 x 10 9 /g).
Dávkování: Lactiferm superkoncentrát L-400 je aplikován na granulované (peletované) krmivo
ve formě olejové suspenze pomocí speciálních nastřikovacích jednotek (Medipharm
spray-units). Dávkování se pohybuje v rozsahu 50 - 100 g na 10 l olejového nosiče. Vzniklá emulze je nastřikována na vychladlé granulované krmivo při výstupu
z chladící věže granulačního zařízení v průměrné dávce 300 ml olejové suspenze
na 1 t granulovaného krmiva (50 - 100 g).
Balení: Alufoliový sáček po100 g nebo 1000 g.
 
Premix Lactifermu pro přímé zapracování do kompletních krmných směsí.
Složení: 1 g přípravku obsahuje 750 milionů zárodků mléčného kvašení Enterococcus faecium
M - 74 (CFU: 0,75 x 10 9 /g).
Dávkování: 1 - 4 kg Lactifermu Feed 0,75 na 1 tunu kompletních krmných směsí podle druhu
a kategorie hospodářských zvířat.
Balení: Papírové plastové pytle po 10 kg nebo 20 kg.
 
Obdukovaná forma Lactifermu pro použití v minerálně-vitaminových premixech
a kompletních krmných směsích granulovaných šetrným technologickým postupem.
Složení: 1 g přípravku obsahuje 50 miliard laktacidogenních zárodků Enterococcus faecium
M - 74 (CFU: 50 x 10 9 /g), nosné a ochranné složky.
Dávkování: Lactiferm FC L - 50 je dávkován v rozsahu 30 - 60 g na 1 tunu kompletní krmné směsi podle druhu a kategorie hospodářských zvířat.
Balení: Alufóliové sáčky á 100 g nebo 500 g, kartony 10 kg (20 sáčků po 500 g).
 
 
Imunostimulační krmný doplněk pro zlepšení růstu a stabilizaci funkce trávícího aparátu selat a prasat.
Složení:
nutresinherbapureear.com
Click!https://nutresinherbapureear.com/cz/
V premixu je obsažena sušená vaječná hmota s vysokým titrem protilátek
(imunoglobuliny IgY) proti základním enteropatogenům prasat a selat
(prasečí rotavirus, E.coli, atd.), doplněná o 600 milionů bakterií mléčného kvašení Enterococcus faecium M - 74 (CFU: 600 x 10 6 /g).
Dávkování: 1,0 - 2,0 g přípravku na sele a den
1,0 - 5,0 kg přípravku na 1 t krmné směsi
Balení: Plastové kontejnery s obsahem 1 a 3 kg nebo 10 kg.
 
Imunostimulační krmný doplněk pro zlepšení růstu a stabilizaci funkce trávícího traktu telat.
Složení: Premix obsahuje sušenou vaječnou hmotu s vysokým titrem protilátek (imunoglobuliny IgY) proti běžným enteropatogenům telat (např. bovinnímu rotaviru
a koronaviru, E.coli, atd.), a 600 milionů bakterií mléčného kvašení Enterococcus faecium M - 74 (CFU: 600 x 10 6 /g).
Dávkování: 3 - 5 g přípravku na tele/den - buď individuálně nebo v nápoji (mléčné náhražce),
5-10 g přípravku na tele/den - při zvýšeném nebo pravidelném výskytu průjmových onemocnění,
1 - 4 kg premixu na 1 t suché mléčné náhražky.
Balení: Plastové kontejnery s obsahem 1 a 3 kg nebo 10 kg.