O FIRMĚ
 


Aktivita firmy Medipharm CZ, s.r.o. je zaměřena na využití moderních biotechnologických postupů jak v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu, tak i ve sféře humánní a veterinární medicíny.V oblasti výroby nových typů biopreparátů - probiotik patří Medipharm CZ společně s mateřskou firmou Medipharm AB ve Švédsku a dceřinými firmami Medipharm USA a Medipharm - Hungary k předním světovým producentům, jejichž distribuční sít' zahrnuje Skandinávii, střední Evropu a USA.

Základní cíle firmy Medipharm CZ jsou orientovány nejen na zlepšení rentability zemědělské výroby, ale současně také na podstatné zlepšení kvality a biologické hodnoty finálních produktů - potravin. Princip účinku probiotik je totiž založen na využití přirozených bioregulačních systémů k ochraně potravního řetězce člověka a přírodního ekosystému před kontaminací cizorodými látkami.

Na vývoji a ověřování účinnosti probiotik firmy Medipharm CZ se podílí řada univerzitních pracovišt ve Švédsku, USA, SRN, Rakousku, Velké Británii, Finsku. Progresivní výrobní technologie zajišťuje kvalitativní předstih probiotik fy. Medipharm CZ před jinými producenty a vytváří
tak dobrý základ pro komerční uplatnění v mnoha dalších oblastech.